Stiftelsen Byggekologi

Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden.

Donera till vårt arbete

 Almedalen 

Nu finns våra filmer utlagda.
Vi planerar nu för 2022.

Syfte

"Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt går i enlighet med syftet och stiftelsens ändamål. Detta första upprop fokuserar på att främja projekt för energieffektivt uthålliga kretslopp på naturens villkor."

/Bengt Jildmalm, Stiftare

Våra projekt

Vi har som Nätverket för Byggekologi sedan 2016 funnits på plats i Almedalen för att kunna visa på de goda exempel som finns när det gäller modernt ekologiskt byggande. Vi arbetar också för att kunna bygga hållbart för alla. 

Syfte och ändamål

Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden.

Stipendium 2022

Stiftelsens Byggekologi stipendium om 15 000 SEK delas ut i samband med Almedalsveckan, Visby, första veckan i juli.