Almedalen 2023 - Ekologisk bebyggelse kluster

 

Ekologisk bebyggelse – Kunskapskluster


Stiftelsen Byggekologi har sedan 2016 medverkat under Almedalsveckan och på egen
scen arrangerat föreläsningar och paneldebatter om åtgärder för skyndsam omställning
mot en bättre byggbransch.
2023 vill stiftelsen samverka med företag, organisationer och personer med
långtgående ambitioner och god ekologisk verkshöjd. Det handlar om energieffektivitet,
uthålliga kretslopp på naturens villkor, hälsosam miljö och sociala aspekter för bebyggelse
i stad och på landsbygd.
Beträffande produkter vill vi att de så långt möjligt ska vara fossilfria och utan
olämpliga kemikalier. De får gärna vara biobaserade och av svensk produktion.
Stiftelsen Byggekologi, tillsammans med stiftelsen Grundir, kommer 2023 att organisera
en samlad yta i A-läge intill gästhamnen. Stiftelserna inbjuder 20-30 partners att tillsammans
med oss finnas i ett kunskapskluster på temat ekologisk bebyggelse. Tälten
i kunskapsklustret kommer att ordnas som ett torg. Besökarna går in genom en port
och befinner sig sedan på torget för kunskapsinhämtning och inspiration. Ett av tälten
planeras erbjuda vegetarisk mat och dryck från en närliggande restaurang.
Stiftelsen Byggekologi ombesörjer organisation på plats. Beroende på tältstorlek
och utrustning blir kostnaden 15 000 - 30 000 kr. Resa och boende ingår inte.

Välkomna att skicka en intresseanmälan senast 31 jan 2023.Styrelsen stiftelsen Byggekologi (byggekologi.com)
genom Maria Block
Sänd intresseanmälan och ställ frågor till:
Maria Block, ordförande stiftelsen Byggekologi
maria@blockark.se, 070-440 30 07
eller
Staffan Berglöf, ordförande stiftelsen Grundir
berglof@grundir.se, 070-560 20 10