Almedalen 2023 - Ekologisk bebyggelse kluster

 

Ekologisk bebyggelse – Kunskapskluster


Stiftelsen Byggekologi har sedan 2016 medverkat under Almedalsveckan och på egen
scen arrangerat föreläsningar och paneldebatter om åtgärder för skyndsam omställning
mot en bättre byggbransch.
2023 vill stiftelsen samverka med företag, organisationer och personer med
långtgående ambitioner och god ekologisk verkshöjd. Det handlar om energieffektivitet,
uthålliga kretslopp på naturens villkor, hälsosam miljö och sociala aspekter för bebyggelse
i stad och på landsbygd.
Beträffande produkter vill vi att de så långt möjligt ska vara fossilfria och utan
olämpliga kemikalier. De får gärna vara biobaserade och av svensk produktion.
Stiftelsen Byggekologi kommer 2023 att organisera
en yta i A-läge intill gästhamnen. 


Vill du hålla föredrag 2023?
Sänd intresseanmälan och ställ frågor till:
Maria Block, ordförande stiftelsen Byggekologi
maria@blockark.se, 070-440 30 07