Våra projekt 2021

Digitala Almedalsveckan 2021

Stiftelsen Byggekologi har sedan 2016, då som Nätverket för Byggekologi, medverkat under Almedalsveckan för att föreläsa om åtgärder för en snabb omställning mot en bättre byggbransch. 

2020 medverkade vi helt digitalt. Dessa föredrag finns att titta på via vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCUqAWVOcjRE7cmHLsWc-LjA/featured?view_as=public.


Nu planerar vi även för 2021. Se preliminärt program:

Måndag  5/7

 Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt.

Kl 9-9.45         Minska sårbarheten i vår matförsörjning.

Landbaserad fiskodling kombinerad med grönsaker, Niklas Wennberg, Stadsjord

Odla ätbart överallt, Philip Weiss.

Matsäkerhet, Forskare SLU.

Kl 10-10.45     Biologisk avloppsrening, Dr Stanislaw Lazarek

Kl 11-11.45     Solel och solvärme - en förutsättning för plusenergihus!,

Lars Andrén, Drivkraft

Kl 13-13.45     Solenergi i praktiken, exempel.

Niklas Bidestedt, VD,  Holmqvist Elteknik.

Kl 14-14.45     Ny tjänst för klimatsmarta produktval.

Att enkelt och lättöverskådligt välja byggprodukter utifrån klimatgasutsläpp, energi och kemikalieinnehåll. Rasmus Ekberg & Daniel Olausson, Prodikt.

 Kl 15-15.45     Energi och effekt.

Paneldebatt om energiförsörjning, effekthushållning och samhällelig sårbarhet.

                      Moderator: Prof Em Mauritz Glaumann & Charlotta Berggren.

Kl 16-16.45     Bostadsområde med särskild satsning på energi och effektivitet


Tisdag 6/7  

Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt.

Kl 9-9.45         Crowdfoundade hyresrätter i trästomme, Jenny Nyström/Joakim Kaminsky,

Kaminsky Architecture.

Kl 10-10.45     Självbyggeri – Står vi inför en ny egnahemsrörelse?

Kan man ha självbyggeri när man genomför en byggemenskap?

Nils Söderlund, Föreningen för Byggemenskaper, Tinna Harling, Egnahemsfabriken.

Kl 11-11.45     Klimatklokt byggande i trä – med lyckad affärsmodell.

Anders Tengbom, Glommen Lindberg

Kl 13-13.45     Var står vi i omställningen till ett klimatsmart samhälle.

Varis Bokalders, arkitekt, Ekokultur.

Kl 14-14.45     Att bygga giftfritt – kemikalier i byggbranschen, Maria Block, arkitekt, Blockark.

Kl 15-15.45     Träfiberisolering – bygga hållbart och energisnålt, Reidar Berglund, Termoträ.

Kl 16-16.45     Bygg för cirkulära flöden.

Hur arbeta med återbruk, design för demonterbarhet, undvika spill och välja hållbara materialval. Jenny Nyström/Joakim Kaminsky, Kaminsky Architecture

Onsdag  7/7

 Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt.

Kl 9-9.45       Landskapsplanering och klimatpåverkan

Pia Glaumann, Glaumann Landskap, Johanna Dehlin, Johanna Dehlin Landskap, Prof Em Mauritz Glaumann   https://zoom.us/j/92374487690 

Kl 10-10.45     Biomimetik i byggbranschen, Charlotta Berggren, ByDemand  

Kl 11-11.45     Klimatsmarta klimatsystem, Torkel Andersson, ByDemand

Kl 12-12.20     Stiftelsen Byggekologis stipendium 2021 om 15 000 SEK delas ut

Kl 13-13.45     Byggekologi – Materialval, byggmetoder och byggprocess,

Maria Block, arkitekt, Blockark

Kl 14-14.45     Att bygga klimatpositivt.

Hur tänker man rent praktiskt i NollCO2 och LFM30?

John Helmfridsson, Boman Arkitektur & Prof Em Mauritz Glaumann.

Kl 15-15.45     Wuddhouse. Modern industribyggnad i trä.
                      David Uddare Seve


Kl 16-16.45     Klimatpositiva områden.

Hur ställer byggbranschen om? Vilka delar är med (bygge, drift, bil, mat, konsumtion)?

John Helmfridsson, Boman Arkitektur & Prof Em Mauritz Glaumann.

Fler aktörer, exv ETC, White, representanter Wendelstrand.


Kl 16.45-17     Stiftelsen Byggekologi avrundar.