Våra projekt 2021

Digitala Almedalsveckan 2021

Stiftelsen Byggekologi har sedan 2016, då som Nätverket för Byggekologi, medverkat under Almedalsveckan för att föreläsa om åtgärder för en snabb omställning mot en bättre byggbransch. 

Tack alla som var med och lyssnade!   Nedan kommer vi uppdatera med länkar till filmer från föredragen allt eftersom de blir klara.  

Måndag  5/7

Kl 8.30-9 .00 Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt.

Kl 9.00-9.45 Minska sårbarheten i vår matförsörjning.
       Landbaserad fiskodling kombinerad med grönsaker, Niklas Wennberg, Hylapond
       https://www.youtube.com/watch?v=HVJr9JfhHc4

Kl 10-10.45  Vatten och avlopp för självförsörjande boende- och matsäkerhet, Dr Stanislaw Lazarek
       https://www.youtube.com/watch?v=QF1y6FZATsk

Kl 11-11.45 Solel och solvärme - en förutsättning för plusenergihus!, Lars Andrén, Drivkraft
       https://www.youtube.com/watch?v=Zk3eGl4pOOA

Kl 13-13.45  Beställarekonomi och ekologi - en hållbar kombination? David Uddare-Sevelin, Wudd
       https://www.youtube.com/watch?v=JUCVEzJtAlE

Kl 14-14.45  Är det möjligt att bygga hållbart? En ny tjänst för att enkelt och lättöverskådligt välja byggprodukter utifrån klimatgasutsläpp, energi
      och kemikalieinnehåll. Rasmus Ekberg & Daniel Olausson, Prodikt.
      https://www.youtube.com/watch?v=IbraTi-aIac       

Kl 15-16.30 Hur skall byggsektorn hantera framtida effektbrist? Paneldebatt om energiförsörjning, effekthushållning och samhällelig sårbarhet. 

                      Moderator: Prof Em Mauritz Glaumann & Charlotta Berggren.
     https://www.youtube.com/watch?v=P09P2VK4QZ8
     


Tisdag 6/7

Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt. 

Kl 9-9.45         Crowdfoundade hyresrätter i trästomme, Jenny Nyström/Joakim Kaminsky, Kaminsky Architecture. 
      https://www.youtube.com/watch?v=1JfP7NUaUFs

Kl 10-10.45     Självbyggeri – Står vi inför en ny egnahemsrörelse? Kan man ha självbyggeri när man genomför en byggemenskap?
       
Nils Söderlund, Föreningen för Byggemenskaper, Tinna Harling, Egnahemsfabriken. 
       https://www.youtube.com/watch?v=UuSOf3xIU5Q

Kl 11-11.45     Klimatklokt byggande i trä – med lyckad affärsmodell. Anders Tengbom, Glommen Lindberg
       Blev tyvärr inställt men här är länken till föregående års föredrag: https://www.youtube.com/watch?v=UuSOf3xIU5Q

Kl 13-13.45     Var står vi i omställningen till ett klimatsmart samhälle? Varis Bokalders, arkitekt, Ekokultur
       https://www.youtube.com/watch?v=kKXKCYS2ZVY

Kl 14-14.45 Att bygga giftfritt - kemikalier i byggbranschen, Maria Block, arkitekt, Blockark.
      https://www.youtube.com/watch?v=XOBnu-9UEd0

Kl 15-15.45     Vilken typ av isolering är lämplig i våra byggnader?, Reidar Berglund, Termoträ. https://youtu.be/MBsKanzlR5g

Kl 16-16.45     Bygg för cirkulära flöden. Hur arbeta med återbruk, design för demonterbarhet, undvika spill och välja hållbara materialval.
       Jenny Nyström/Joakim Kaminsky, Kaminsky Architecture https://www.youtube.com/watch?v=XSiGqVaifHY


Onsdag 7/7

Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt. 

Kl 9-9.45       Landskapsplanering och klimatpåverkan
      
Pia Glaumann, Glaumann Landskap, Prof Em Mauritz Glaumann , Keeib samt Lars Keski Seppälä, Sollentuna kommun    
                          https://youtu.be/N9QbfBy3gfs

Kl 10-10.45  Biomimetik - hur kan byggbranschen lära av naturen?, Charlotta Berggren, ByDemand  https://youtu.be/H4agf-MQITc

Kl 11-11.45     Klimatsmart inomhusklimat, Torkel Andersson, ByDemand  https://youtu.be/otNzDNesEP8

Kl 13-13.45     Byggekologi – Materialval, byggmetoder och byggprocess, Maria Block, arkitekt, Blockark
                             https://youtu.be/8-HrXwJqLKE

Kl 14-14.45     Strategier för att bygga klimatpositivt. Hur balanserar vi byggnaders klimatbelastning?
       
John Helmfridsson, Boman Arkitektur & Prof Em Mauritz Glaumann.  https://youtu.be/OXPk0sFG5J0

Kl 15-15.45     Stiftelsen Byggekologis stipendium 2021 om 15 000 SEK delas ut . Stipendiatens föredrag 
                            https://youtu.be/31cFBFkbvgI

Kl 16-16.45     Klimatpositiva områden - från byggnad till detaljplan. Hur ställer byggbranschen om?
      Vilka delar är med (bygge, drift, bil, mat, konsumtion)?
John Helmfridsson, Boman Arkitektur & Prof Em Mauritz Glaumann.
                           https://youtu.be/_YZVAJZAlGM

Kl 16.45-17     Stiftelsen Byggekologi avrundar.2020 medverkade vi helt digitalt. Dessa föredrag finns att titta på via vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCUqAWVOcjRE7cmHLsWc-LjA/featured?view_as=public.