Våra projekt 2021

Digitala Almedalsveckan 2021

Stiftelsen Byggekologi har sedan 2016, då som Nätverket för Byggekologi, medverkat under Almedalsveckan för att föreläsa om åtgärder för en snabb omställning mot en bättre byggbransch. 

Här är vårt program för 2021 (länk till programmet:  https://zoom.us/j/92648661549?pwd=aXFTWmNIRlppcVRSSzZtRnhlZWlKZz09 )

Måndag  5/7

Kl 8.30-9 .00 Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt.

Kl 9.00-9.45 Minska sårbarheten i vår matförsörjning.
       Landbaserad fiskodling kombinerad med grönsaker, Niklas Wennberg, Hylapond

Kl 10-10.45  Vatten och avlopp för självförsörjande boende- och matsäkerhet, Dr Stanislaw Lazarek

Kl 11-11.45 Solel och solvärme - en förutsättning för plusenergihus!, Lars Andrén, Drivkraft

Kl 13-13.45  Beställarekonomi och ekologi - en hållbar kombination? David Uddare-Sevelin, Wudd

Kl 14-14.45  Är det möjligt att bygga hållbart? En ny tjänst för att enkelt och lättöverskådligt välja byggprodukter utifrån klimatgasutsläpp, energi
      och kemikalieinnehåll. Rasmus Ekberg & Daniel Olausson, Prodikt.

Kl 15-16.30 Hur skall byggsektorn hantera framtida effektbrist? Paneldebatt om energiförsörjning, effekthushållning och samhällelig sårbarhet. 

                      Moderator: Prof Em Mauritz Glaumann & Charlotta Berggren.


Tisdag 6/7

Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt. 

Kl 9-9.45         Crowdfoundade hyresrätter i trästomme, Jenny Nyström/Joakim Kaminsky, Kaminsky Architecture. 

Kl 10-10.45     Självbyggeri – Står vi inför en ny egnahemsrörelse? Kan man ha självbyggeri när man genomför en byggemenskap?
       
Nils Söderlund, Föreningen för Byggemenskaper, Tinna Harling, Egnahemsfabriken. 

Kl 11-11.45     Klimatklokt byggande i trä – med lyckad affärsmodell. Anders Tengbom, Glommen Lindberg 

Kl 13-13.45     Var står vi i omställningen till ett klimatsmart samhälle? Varis Bokalders, arkitekt, Ekokultur. 

Kl 14-14.45 Att bygga giftfritt - kemikalier i byggbranschen, Maria Block, arkitekt, Blockark. 

Kl 15-15.45     Vilken typ av isolering är lämplig i våra byggnader?, Reidar Berglund, Termoträ. 

Kl 16-16.45     Bygg för cirkulära flöden. Hur arbeta med återbruk, design för demonterbarhet, undvika spill och välja hållbara materialval.
       Jenny Nyström/Joakim Kaminsky, Kaminsky Architecture


Onsdag 7/7

Kl 8.30-9         Stiftelsen Byggekologi hälsar välkommen & berättar om stiftelsens projekt. 

Kl 9-9.45       Landskapsplanering och klimatpåverkan
      
Pia Glaumann, Glaumann Landskap, Johanna Dehlin, Johanna Dehlin Landskap, Prof Em Mauritz Glaumann    

Kl 10-10.45  Biomimetik - hur kan byggbranschen lära av naturen?, Charlotta Berggren, ByDemand  

Kl 11-11.45     Klimatsmart inomhusklimat, Torkel Andersson, ByDemand

Kl 13-13.45     Byggekologi – Materialval, byggmetoder och byggprocess, Maria Block, arkitekt, Blockark

Kl 14-14.45     Strategier för att bygga klimatpositivt. Hur balanserar vi byggnaders klimatbelastning?
       
John Helmfridsson, Boman Arkitektur & Prof Em Mauritz Glaumann.

Kl 15-15.45     Stiftelsen Byggekologis stipendium 2021 om 15 000 SEK delas ut . Stipendiatens föredrag 

Kl 16-16.45     Klimatpositiva områden - från byggnad till detaljplan. Hur ställer byggbranschen om?
      Vilka delar är med (bygge, drift, bil, mat, konsumtion)?
John Helmfridsson, Boman Arkitektur & Prof Em Mauritz Glaumann.

Kl 16.45-17     Stiftelsen Byggekologi avrundar.2020 medverkade vi helt digitalt. Dessa föredrag finns att titta på via vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCUqAWVOcjRE7cmHLsWc-LjA/featured?view_as=public.