Stiftare

Bengt Jildmalm
En socialt engagerad entreprenör i Göteborg.

Insamlingsstiftelsen Byggekologi

Adress:  Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm

Organisationsnummer: 802481-4454

Styrelsen 2024

Maria Block, Ordförande, Arkitekt SAR/MSA, Specialiserad på ekologisk arkitektur.
Företag Blockark AB. +46 704-40 30 07 maria@blockark.se

Charlotta Berggren, Sekreterare, VVS-ingenjör, Specialiserad på ekologisk VVS.
Företag ByDemand. +46 708-57 25 05 charlotta.berggren@bydemand.se

Torkel Andersson, VVS-ingenjör, Specialiserad på ekologisk VVS.
Företag ByDemand. +46 705-24 87 10 torkel.andersson@bydemand.se

Mauritz Glaumann, Arkitekt SAR/MSA, Professor Emeritus Högskolan i Gävle.
+46 705-45 42 38 Mauritz.Glaumann@hig.se

Nils Söderlund, Arkitekt SAR/MSA, Specialiserad på stadsplanering och byggemenskaper.
Företag Arkitektkontor Nils Söderlund. +46 706-08 23 20 nils@arkitektkontor-soderlund.se

Åke Jansson, Arkitekt SAR/MSA, Specialiserad på ekologisk arkitektur.
 +46 708-27 10 25  

Kontakta oss

Kontakta oss via epost

info@byggekologi.com