Syfte och ändamål

Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt går i enlighet med syftet och stiftelsens ändamål som är att:

·       Främja projekt för energieffektivt uthålliga kretslopp på naturens villkor.

·       Främja projekt som verkar för en hälsosam miljö ur en social aspekt.

·       Främja projekt i samverkan för hälsosam miljö i stad och på landsbygd.

·       Främja information, utbildning, innovation och forskning i enlighet med syfte och ändamål.

·       Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.

·       Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

·       Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.